CULTURA, ACTIVISME, ART I EDUCACIÓ

El Música Sense Fronteres és un festival cultural i social que incorpora diverses propostes artístiques i activistes, amb la voluntat d’obrir espais de reflexió i debat de manera col·lectiva. Amb la cultura com a eix vertebrador del projecte i com a eina de transformació social, neix de la unió entre activisme, art i educació, per incidir en la realitat.

 

El projecte ha anat evolucionant a nivell conceptual cap a una mirada més integral en la cerca de generar impacte en la comunitat des de la participació, la solidaritat, la justícia, la llibertat, la responsabilitat, la cura i la pau; a partir de la curiositat i les inquietuds de les persones que integren el projecte. Un espai innovador, liderat per joves, obert a tothom que vulgui formar-hi part.

El festival es fonamenta sobre tres pilars que defineixen els espais que construïm

Democràcia cultural

 Apostem per generar espais de participació i creació que permetin a totes les persones que visquin el festival expressar-se a través de la cultura col·lectiva, potenciant el debat i la reflexió del món en què vivim durant tot el procés. Un espai d’acollida de totes les disciplines artístiques, on trobar-se per simplement per compartir allò que ens uneix i compartim com a comunitat. Davant les propostes de consum cultural, un espai de creació i diàleg. 

Justícia Global

 Accions locals amb impacte global. En un context cada cop més complex, defensem la necessitat d’entendre les relacions globals de manera interdependent, des de la responsabilitat i la consciència, amb una mirada crítica que ens permeti comprendre les situacions que ens connecten amb el món. Comprendre i conèixer què passa al nostre voltant, per adonar-se’n d’allò que compartim. 

Interseccionalitat

Com a mirada complexa i analítica del món, des de la que entendre i aproximar-se a les experiències que compartim com a comunitat integrant tots els eixos que ens conformen com a persones de manera integral. Una oportunitat per acceptar-nos, reconèixer-nos i deconstruir-nos conjuntament. 

Un espai per aturar-se i reflexionar

En un context d’immediatesa i cada cop menys temps per al debat i la reflexió, el Música Sense Fronteres es construeix  com un espai en el que permetre’ns aprofundir, reflexionar i explorar des de la pròpia experiència. Convidem a tothom a compartir amb nosaltres les propostes escèniques especialment pensades per fer que l’espectador esdevingui un actor més, com a agent creador, i pugui expressar-se a través de la cultura.

Un festival social amb una mirada local

Un projecte d’acollida de les entitats i projectes culturals locals que poden trobar al Música Sense Fronteres una plataforma en la que compartir la seva feina. Des de l’organització s’intenta establir una xarxa amb altres projectes locals que puguin formar part del projecte, per aconseguir que el projecte estigui format per la pròpia ciutadania.

 

D’altra banda, es tracta d’un festival solidari on la recaptació de la taquilla generada per les entrades, es destina a recolzar projectes socials emergents i transformadors de la comunitat, que treballen per a donar valor a la cultura des de la creació pròpia i/o la crítica social.

 

La participació és un altre dels elements clau que defineixen el projecte, on es convida a tothom que es senti vinculat al projecte a poder formar part en tot moment del procés (tant d’organització com de disseny de les propostes; tant a nivell personal com col·lectiu). Un model cultural més sostenible, ètic i conscient, on apostem per totes aquelles empreses, col·lectius i persones que treballen per oferir els serveis del festival amb propostes d’economia circular i de proximitat. 

 

Una experiència amb identitat pròpia, en que tothom es senti acollit.